1. Pomiń nawigację
  2. Przejdź do stopki

Oświadczenie o dostępności

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej friso.com.pl. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

Standardy sieciowe

Stosowanie bieżących standardów sieciowych ma na celu zmaksymalizowanie swobodnego dostępu do treści między innymi osobom niepełnosprawnym, a także osobom posiadającym osobiste preferencje, korzystającym z różnych typów przeglądarek i platform umożliwiających dostęp do Internetu. Dokładniej mówiąc, standardy sieciowe to wszystkie działania zmierzające w uczynieniu Sieci lepszą – bardziej dostępną i użyteczną.

Klawisze dostępu (accesskeys)

Przeglądarki internetowe umożliwiają przejście do odnośnika za pomocą skrótów klawiszowych zdefiniowanych na stronie, które zastępują w nawigacji potrzebę używania myszki. Sposób użycia klawiszy dostępu jest także zależny od posiadanego systemu operacyjnego.

System operacyjny Przeglądarka Kombinacja klawiszy
Windows/Linux Firefox SHIFT + ALT + Klawisz dostępu
Windows/Linux/Mac OS X Opera SHIFT + ESC + Klawisz dostępu
Windows/Linux Internet Explorer ALT + Klawisz dostępu + ENTER
Mac OS X Firefox SHIFT + CONTROL + Klawisz dostępu
Mac OS X Safari CONTROL + Klawisz dostępu

Witryna friso.com.pl ma zdefiniowane następujące skróty klawiszowe:

Klawisz dostępu Funkcja
0 Oświadczenie o dostępności
1 Strona główna
2 Aktualności
3 Hodowla
4 Rasa
5 Konie
6 Galeria
7 Linki
8 Dojazd
9 Kontakt
c Pomiń nawigację
f Przejdź do stopki
u Wróć do góry
t Wersja tekstowa strony dla osób słabowidzących
g Wersja graficzna strony

Zgodność ze standardami

Witryna jest zgodna z wymogami Section 508 – normą dostępności stron internetowych obowiązującą w USA, oraz z inicjatywą W3C propagującą zalecenia WAI obowiązującymi w Europie, które zawarte są w planie eEurope 2002.

Witryna spełnia pierwszy stopień (WAI-A) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 1.0, a także zawiera szereg zaleceń wymaganych przez drugi (WAI-AA) oraz trzeci (WAI-AAA) stopnień wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 1.0.

Witryna jest zgodna ze specyfikacją XHTML 1.0 Strict.

Wygląd

Wygląd witryny w pełni określają kaskadowe arkusze stylów CSS wraz z semantyczną strukturą kodu strony. Oznacza to, że po wyłączeniu arkuszy stylów witryna jest w dalszym ciągu dostępna i zrozumiała dla użytkownika.

Tekst

Rozmiary tekstu i elementy z nim powiązane zdefiniowane są za pomocą jednostki relatywnej – em. Umożliwia to swobodne skalowanie tekstu przy pomocy standardowych narzędzi przeglądarek. Dodatkowo witryna posiada odnośnik do tekstowej wersji witryny dla osób z problemami widzenia.

Odnośniki

Linki zawierają atrybut – title, opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo. W przypadku, gdy tekst linku sam w sobie dokładnie opisuje dokument docelowy, atrybut ten może zostać pominięty. Dodatkowo każda z podstron zawiera dodatkowe linki umożliwiające użytkownikom przeglądarek nie obsługujących CSS przeskok do głównej treści witryny lub stopki.

Przystosowanie dla urządzeń mobilnych

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe, projektory itp. (mobile-friendly).

Przystosowanie do druku

Strony witryny w pełni zoptymalizowane są na potrzeby druku (print-friendly).

JavaScript

Użyte na stronach linie kodu JavaScript mają na celu poprawę funkcjonalności. Wyłączenie JS nie powoduje braku dostępności do zawartych informacji. Wyjątkiem jest interaktywna mapa Google.

Flash

Użyte na stronach materialy Flash nie ograniczają dostępności witryny do zawartych informacji. W przypadku użytkowników nawigujących bez użycia myszki, zasoby galerii można swobodnie przeglądać przy użyciu tabulatora - klawisz "Tab" oraz strzałek.

Wersje językowe

Aby umożliwić pełne wykorzystanie treści witryny przez osoby z różnych grup językowych, witryna posiada odnośniki do trzech wersji językowych, tj. język polski, język angielski oraz język niemiecki.

Oprogramowanie związane z dostępnością

  • Intellgent Web Reader, bezpłatna przeglądarka pozwalająca osobom niewidomym i niedowidzącym na korzystanie z serwisów WWW.
  • JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows. Dostępna jest czasowo ograniczona wersja próbna. (strona w języku angielskim)
  • Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows. Polska wersja dostarczana jest przez firmę E.C.E.
  • Home Page Reader, kolejny program udźwiękawiający dla Windows. Dostępne są czasowe wersje demonstracyjne.
  • Polskie wersje programów dla niewidomych i słabowidzących (udźwiękawiające, ubrajlawiające i powiększające, w tym polska wersja JAWS) dostarczane przez firmę Altix.
  • Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych używających monitorów brajlowskich.
  • Links, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników łączy o niskich przepustowościach.
  • Opera, przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie tekstu i grafiki, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony itp.
  • Firefox, przeglądarka graficzna, która wraz z dodatkami tworzy nieocenioną pomoc między innymi związaną z dostępnością stron internetowych.